Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

te verkennen en te bespeuren waar buit te behalen viel of waar mogelijk een vijand lag verborgen. Spoedig paarden zich daaraan organen voor reuk en smaak en voor het gehoor. Maar verder ging de bewerktuiging niet: alleen de waarnemingen van zoodanige lucht- en aethertrillingen was noodig, waarvan het eigen welzijn onmiddellijk afhankelijk bleek. Magnetische en electrische werkingen, het zwarte licht en zoovele andere nog onontdekte termen van de reeks der trillingssnelheden, zij waren niet van dadelijk belang voor het behoud der levensvormen en bleven dus onopgemerkt. Zoo stelden de bewoners van het dierenrijk langzamerhand de vijf zinnepoorten open voor al wat daardoor naar binnen wilde stroomen.

Jn het plantenrijk daarentegen nam de bewerktuiging lang niet zulke afmetingen aan en bepaalde zich de ontwikkeling bij groote vormverscheidenheid hoofdzakelijk tot zorg voor het behoud der soort. Tweeërlei was daarvoor noodig: voedsel en voortplantingsorganen.

Wat het voedsel betreft, zoo stellen de planten zich niet tevreden met wat zij vinden in hun onmiddellijke nabijheid, maarzij zoeken

Sluiten