Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Nu is het leven uitgebot en de bloemen hebben gebloeid en de vruchten zijn gestrooid, wijd en zijd in 't rond. Wat moet de boom zich een rijkaard weten, dat hij zoo onbekommerd zijn schatten kan doen hagelen op den grond of verstuiven met de winden. Maar niet altijd is het hem voorspoedig gegaan. De nachtvorsten zijn gekomen en hebben het teere loof bruin genepen. Een heirleger van insecten is op hem neergestreken en heeft hem zijn adem benomen. Zie, de oude takken bewaren in hun kort opeenvolgende knoopen de aanteekening van zijn levensgeschiedenis. En te tellen is hoeveel jaren geleden de boom een lijdenstijd doormaakte, gelijk later, als hij geveld wordt, de jaarkringen zullen uitwijzen. In zijn uiterlijk voorkomen staat uitgedrukt wat met den boom is gebeurd en hoe ook vergroeid, onuitwischbaar zijn de lidteekens van de verminkingen, die hij heeft ondergaan. Als weer de sappen uit de bladeren terugtrekken naar de wortels, om daar, in zetmeel omgezet, bewaard te worden als reservevoedsel voor het komende jaar, als weer de wind het gulden en koperroode loof komt plukken van de twijgen en strooien in het rond, als

Sluiten