Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

kunstig vangtoestel te bouwen. Maar er wa» toch oordeel noodig om de steunpunten behoorlijk te kiezen en de hoofddraden zoodanig te spannen, dat het rad kon worden uitgezet. Er was geen moederspin meer in leven om 't spinnetje dat weven te leeren. Als de naakte rups van het weeskind zich bij het aanbreken van den dag verschuilt onder den grond en zoodoende geen prooi wordt van de op haar beluste vogels, dan zeggen wij, dat haar instinct haar leidt. Maar er moet toch eenig besef van gevaar geweest zijn om aan te zetten tot zoodanige handeling. Toch heeft de vlinder, die de eieren legde, haar nakomelingschap dien veiligheidsmaatregel niet kunnen leeren. Als de graafwesp de door haar steken geparaliseerde rupsen zoo groot weet te kiezen, dat zij de uit haar ei geboren larve juist tot volwassenheid kunnen voeden, dan zeggen wij, dat zij daartoe geleid is door instinct. Maar zij zal die larve nooit zien. Als zij haar eieren gelegd heeft, vliegt zij heen en sterft. Geen moederwesp heeft haar geleerd hoe zij haar kroost had te verzorgen AI deze uitingen van bewustzijn noemen wij instinct. En ze dan een naam gegeven hebbend, zijn wij tevreden. Maar bewustzijn

Sluiten