Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

allemaal bewaarders van gecondenseerde menschelijke gedachten. Op al die duizenden en duizenden bladzijden hebben denkers getracht hun gedachten aan anderen duidelijk te maken. Hoe is het mogelijk, dat er nog zooveel misverstand is op de wereld!

Met dat al, daar staat de opgehoopte ervaring van menschengeslacht na menschengeslacht. Zoo wij ons slechts de inspanning willen getroosten van rond te snuffelen in die stapelmagazijnen van menschelijk weten en streven, dan kunnen wij er ons voordeel mee doen. Ja, dat moeten wij zelfs doen, want zulk een nalatenschap legt zware verplichtingen op. Het gaat niet aan te vegeteeren, zoolang wij nog niet zijn aangekomen in het land der waarheid, waartoe onze erflaters vergeefs toegang hebben gezocht. En al bereiken ook wij dat land niet, zoo wij slechts den weg, die daarheen leidt een weinig geëffend hebben, opdat wie na ons komen gemakkelijker kunnen gaan, dan hebben wij niet voor niets geleefd.

Nu al deze rijkdommen de onze zijn, is het te begrijpen welk een voorsprong wij hebben op vorige geslachten. Immers hun ervaringen zijn de onze geworden en tal van

Sluiten