Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

buiten wordt aangebracht. Zoo is ieder mensch een kind van zijn omgeving. De krachtigste invloed wordt uitgeoefend door de leden van het gezin op elkander. Daar begint het assimilatie-proces. Eenerzijds spant het kind zich in om te begrijpen wat daar voorvalt om hem heen en wat die menschen bedoelen met hun wijze praat. Zij van hun kant dalen af tot het kinderlijk begripsvermogen, om dat geleidelijk tot rijpheid te brengen. Dan komt de school haar invloed voegen bij die van het gezin, het gedachteleven van het kind leidend in verschillende banen, altijd weer een beroep doende op zijn herinnerings-vermogen en hem langzamerhand leerend het causaal verband te ontdekken in de dingen om hem heen. Zijn herbergzame hersentjes worden volgestapeld met allerlei wetenswaardige zaken en hij zou er bepaald van overstuur raken, als hij niet door een wonderbaarlijke uitverkiezing, orde wist te scheppen in den chaos. Gaandeweg leert hij namelijk de bij elkander behoorende herinneringsbeelden te groepeeren, enkele daarvan naar voren halend en andere terugdringend, juist zooals verlangd wordt eerst door zijn leeraar, later door hemzelf. Het

Sluiten