Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

kind leert zijn aandacht vestigen op bepaalde onderwerpen.

Dit is een groote schrede voorwaarts. Het bewustzijn toch bewaart de blijvende herinnering aan al wat van buiten is aangebracht en de daaruit voortspruitende gevolgen. Indien deze herinneringen de eens ondervonden indrukken in al hun levendigheid telkens deden natrillen, dan was er niets mee aan te vangen. Maar nu wij ze kunnen ordenen, enkele wakker roepend, terwijl andere blijven sluimeren, zijn zij ons van het grootste nut. Nu vormen zij te zamen een tooverschat, die de wondere eigenschap bezit van aan te groeien, naarmate er meer van wordt gebruikt.

Niet alleen dat wij leeren, bepaalde herinneringsbeelden naar verkiezing op te roepen, maar wij gewennen er ons ook aan, ons voor de van buiten komende indrukken meer of minder open te stellen, naarmate zij ons al dan niet van pas lijken. Wij schenken onze aandacht aan bepaalde dingen om ons heen en bij ondervinding weten wij, er alleen d&n scherp geteekende indrukken van te zullen behouden. Doch tevens ervaren wij telkens weer, dat onze aandacht o zoo gemakkelijk wordt afgeleid. De onverwachte beweging

Sluiten