Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

van een of ander voorwerp, een geluid, een tegen ons aanbonzend insect, de geringste nietigheid is soms in staat ons het spoor bijster te doen worden. Dan kost het ons inspanning, weer terug te keeren tot het onderwerp, dat onze aandacht vroeg. Hier openbaart zich alzoo een strijd tusschen de van buiten zich aan ons opdringende zinsindrukken met hun nasleep van denkbeelden en de van binnen gewekte aandacht voor een bepaalden gedachtenstroom. Het bewustzijn is bezig zich te ontwikkelen tot zelfbewustzijn. Het zien wordt opmerken, het hooren: luisteren.

Gelijk de vrucht in den moederschoot in saamgedrongen tijdsbestek alle ontwikkelingsfazen van dierlijk leven doorloopt, zoo heeft het menschenkind in versneld tempo de geestelijke evolutie door te maken, welke zijn ras in den Joop der eeuwen heeft opgevoerd tot het huidige peil van beschaving. In zijn eerste levensjaren is het niet anders dan een klein oermenschje, voor wien alleen de prikkels van honger en dorst bestaan. Zijn die voldaan dan is er tevredenheid. Wat in de omgeving gebeurt, gaat volslagen aan het onbeholpen schepseltje voorbij. Wel

6

Sluiten