Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

kind rijp is geworden voor het selectie-proces, waardoor het leeren zal, zijn aandacht in een bepaalde richting te sturen, alzoo niet langer als een schip zonder roer gedreven door van buiten komende indrukken, maar zelf zich stortend in den stroom, waardoor het zich wil laten medevoeren en ten slotte zelf den koers bepalend.

Bewustzijn en herinnering zijn onafscheidelijke metgezellen. Wij noemen ons bij bewustzijn, indien wij ons in staat gevoelen, van buiten tot ons komende indrukken op te vangen en vast te houden. Dit vasthouden in de herinnering heeft beter plaats, naarmate de aandacht scherper gespannen is. Kinderen hebben dit nog niet geleerd en voor oude menschen is de inspanning vaak te zwaar; vandaar dat de herinneringsbeelden zwak zijn en dus de herkenning daarvan moeilijk valt of onmogelijk blijkt. Dan is de opgevangen indruk vergeten. Het is echter de vraag, of die indruk dan ook voor goed verloren is.

Vergeten is een kwaal, waar de meeste menschen aan lijden. Oude indrukken worden grijs door den tijd. Zoo wij onze herinneringen niet nu en dan opfrisschen, vernevelen .zij. Personen, plaatsen, toestanden, gebeurte-

Sluiten