Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

thisch zenuwstelsel. Onze geheele spijsverteering gaat buiten ons bewustzijn om. Toch blijft zij den invloed voelen van onze aandacht, en het is een welbewezen feit, dat het eten ons beter bekomt, wanneer wij er ons expresselijk toe zetten, dan wanneer wij het terloops tot ons nemen. Er zijn zelfs menschen, die door gestage wilsinspanning het zelfbewust beheer over de organen van hun lichaam hebben terug verworven, die hun hartslag naar welgevallen doen versnellen of stilstaan en hun ingewanden tot straffer of trager arbeid aanzetten, juist zooals hun goeddunkt. Het zou ons geen voordeel aanbrengen, zoo wij ons met al deze, nu schijnbaar van zelf functioneerende organen hadden te bemoeien. Maar dat zulk een bemoeiënis mogelijk is, bewijst dat het niet opmerken van deze levensverrichtingen gewoonte geworden is. Het lichaam heeft geleerd zichzelf te redden. Eerst als stoornissen optreden, en de voor normale prikkels afgestompte zenuwen, abnormaal worden aangedaan, ontstaan gevoelens van onbehagen en pijn, die de aandacht op de ontstemde organen vestigen.

De ontwikkeling van het bewustzijn heeft zich alzoo bewogen langs zeer eigenaardige

Sluiten