Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

positieve zijde, die, ofschoon de meest belangrijke, nog het minst is bestudeerd. In de eerste plaats doet zich daarbij kennen het herstellend vermogen van den slaap. Ons wakend bewustzijn is alleen in stand te houden door te slapen. Ons lichaam kan den slaap niet ontberen en de ernstigste stoornissen spruiten voort uit te lang bestendigde slapeloosheid. Ter verklaring van dit verschijnsel is de theorie der vermoeienisstoffen opgeworpen. Wakker zijnde worden hersenen en zenuwen voortdurend gebruikt en de daarmede gepaard gaande stofwisseling doet afgewerkte producten ontstaan, die de voortplanting van de zenuwprikkels belemmeren en ten slotte beletten. Tijdens den slaap zouden dan de met rust gelaten hersenen en zenuwen van deze producten — de reeds genoemde vermoeienisstoffen — verlost kunnen worden. Maar tegen deze theorie zijn ernstige bedenkingen aan te voeren. Door hypnotische proeven toch is aan te toonen, dat de slaap geheel willekeurig kan worden teweeggebracht en verdreven, overeenkomstig den wil van den hypnotiseur. Dat daarbij telkens de vermoeienisstoffen een rol zouden spelen is niet aan te nemen. Ook is die theorie

Sluiten