Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

het beroep, dat op ons onderbewustzijn werd gedaan.

De onderbreking van het bewustzijn door den slaap is slechts schijnbaar. In waarheid heeft alleen onderdrukking plaats. En dat het bewustzijn niet vernietigd wordt door den stoffelijken dood, is doot het spiritisme bewezen: voor den mensch is een zelfbewust individueel voortleven weggelegd. Het stoflichaam is dus niet de drager van het bewustzijn. Wij moeten den zetel daarvan naar het astrale lichaam verplaatsen en nu, gewapend met deze wetenschap trachten de bewustzijnsverschijnselen van het leven hier op aarde te verklaren.

Tusschen astraal- en stoflichaam bestaat een innig verband. Het eerste is de waarnemer, het andere de ontvanger van de van buiten komende indrukken; het eerste is de bevelgever, het andere de uitvoerder van de naar buiten werkende handelingen. Beiden hebben elkander noodig voor de manifestatie van den mensch-zelf hier op aarde, maar het astrale lichaam staat hem nader. Immers de gedachte gaat boven de daad, het bevel boven de uitvoering, de telegrafist boven zijn toestel. Of het astrale lichaam zelf de

Sluiten