Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

gename gevoelens van uitgerust en verkwikt te zijn. Het lichaam is in staat opnieuw arbeid te verrichten; de hersenen kunnen frissche denkbeelden opnemen en verwerken; het bewustzijn openbaart zich weer in volle kracht. Zoo ervaren wij dagelijks het herstellend vermogen van den slaap. Ongetwijfeld wordt dit veroorzaakt door een zuivere samenpassing van astraal- en stoflichaam. Is door aanhoudende inspanning het verband tusschen beide losser geworden dan is voor een nieuwe ineenvoeging noodig, dat beide tot rust komen. Dat kan alleen als het astraallichaam volkomen uittreedt, waardoor de wisselwerking tusschen astraal- en stoflichaam wordt opgeheven. Dan komen de trillende stofdeeltjes in korten tijd tot bedaren; en heeft daarna de intreding van het astraallichaam weder plaats, dan gaat dit gepaard met dat gevoel van verkwikking, dat zoo weldadig aandoet. Dit proces kan zich reeds binnen vijf minuten afspelen, doch om duurzame nawerking te verkrijgen is een langer tijdsbestek van afgescheidenheid noodig.

Zoodra wij ontwaakt zijn, druischt het drukke leven weer op ons in. Doch wij hebben geleerd, veel ervan aan ons voorbij

Sluiten