Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

het leerplan van onze scholen is geheel op deze ervaring gegrond. Elk uur wordt een andere schotel opgedischt, en met een verwonderlijk geestelijk digestie-vermogen verwerken de jonge menschenhersenen al wat hun wordt voorgezet zonder eenig nadeel, mits zij geleerd hebben, hun aandacht te concentreeren.

Een periodieke afwisseling van waken en slapen is onmisbaar tot behoud van het geestelijk evenwicht. Wij zijn tweeslachtige wezens, amphibieën, levend op de grenzen van het stof- en astraalgebied, en door onzen lichaamsbouw gedwongen, in beide sferen een deel van ons leven door te brengen. Willen wij ons zeiven leeren kennen, dan moeten wij zoowel de nacht- als de dagzijde van onze natuur bestudeeren. Nemen wij alleen kennis van wat bij wakend bewustzijn met ons omgaat, dan vormen wij onvermijdelijk een onvolkomen beeld van ons zeiven. Slechts door te trachten den sluier op te heffen, die hangt over het bewustzijn van den slapenden mensch, kunnen wij in zelfkennis vooruitgaan.

Al dadelijk hebben wij ook ten aanzien van de werkingen van ons nachtbewustzijn

Sluiten