Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontwikkeling van het bewustzijn.

te onderscheiden of zij teweeggebracht worden door innerlijke aandriften dan wel door van buiten komende oorzaken. In beide gevallen zullen die werkingen — zoo zij zich van het astraallichaam langs den fluïdieken streng voortplanten naar het stoflichaam en daar in de hersencellen een herkenbaren indruk nalaten — zich aan de herinnering voordoen als droomen. Doch het is duidelijk, dat zij, al naar hun oorsprong, kunnen zijn : subjectief of objectief.

Subjectieve droomen ontstaan, zoo de in ons opgenomen denkbeelden vorm gaan aannemen en gedreven door de luchtige aanblazingen der verbeelding of meegetroond door de deining van navolgende gedachtenstroomen een spel met ons spelen, waarover wij geen baas zijn. Zinneprikkels, langs den fluïdieken streng ten deele hun weg vindend en verminkt aankomend bij den astralen waarnemer, worden — verkeerd begrepen — in beeld gebracht of wekken daarmede geasssociëerde herinneringsbeelden op. Wij zijn geneigd ons te verbazen over den ongebonden wirwar van voorstellingen, dien onze droomen ons te aanschouwen geven. Maar eigenlijk zijn zij geheel gelijksoortig met de afdwalingen

Sluiten