Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

waarop wij ons betrappen, zoo wij onze gedachten den vrijen loop laten. Zoodra onze aandacht niet langer op bepaalde onderwerpen gevestigd is, geven wij de heerschappij over ons zeiven prijs. Dan doen wij niet zelfbewust een keuze uit de indrukken, die tot ons zullen komen of de herinneringen, die wij in het bewustzijn willen oproepen, maar wij laten onverschillig alles toe wat zich aanmeldt. Dan roept de eene indruk den anderen wakker, als een echo, en sluimerende, daarmee geassocieerde herinneringen, ontwaken en steken nieuwsgierig het hoofd op. Tot eindelijk een van die dolende denkbeelden wordt vastgegrepen en wij ons in stomme verbazing afvragen, hoe wij daartoe gekomen zijn. Het gedachtenleven van de meeste menschen is niet veel meer dan wakend droomen. De denkbeelden beheerschen ons, inplaats dat wij baas zijn over onze gedachten.

Niet de bizarrre inhoud van de verwarde droomen behoeft ons dus te verbazen. Verwonderlijk voor ons is alleen de wijze waarop zij zich aan ons voordoen. Want is het niet als hadden wij werkelijk die gestalten gezien, waarvoor wij in den droom zoo angstig

Sluiten