Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

is echter niet volkomen normaal: het bevindt zich in een toestand vanhemi-somnambulisme, van passieve ontvankelijkheid, waardoor het medium gevoelig wordt voor telepathische indrukken van allerlei aard. Wanneer deze indrukken zich door automatisch schrift gaan vertolken, dan weet het medium van te voren welke woorden de hand zal uitbeelden, al ligt de inhoud van de neer te schrijven mededeeling vaak in 't duister. Het behoeft zeker geen betoog hoe licht gedachtestroomen, uitgaande van het medium zelf, zich zullen mengen met de telepathisch in zijn brein geprojecteerde denkbeelden. Een enkele indruk, vagelijk opgevangen, zal hem onbewust de suggestie geven van wat er volgen moet — en de gewillige hand schrijft ijlings neer wat de doorrengemengde gedachtestroomen haar dicteeren. Zoo ontstaan die talrijke spiritistische mededeelingen, waarin enkele aanwijzingen terug te vinden zijn van de persoonlijkheden, van wie zij oorspronkelijk uitgingen, maar die door de bijmengselen van 's mediums actieven geest werden vertroebeld, zoodat zij geen voldoende identiteitsbewijzen opleveren. Vele kringen van spiritistische onderzoekers, waarin zich auto-

Sluiten