Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontwikkeling van het bewustzijn.

matisch schrift heeft ontwikkeld, bewaren in hun archieven zulke gebrekkig doorgekomen mededeelingen, die niet anders dan subjectieve waarde hebben. Als bewijsmateriaal voor anderen zijn zij niet bruikbaar.

In zeldzamer gevallen echter gaat het anders toe. Het schrift wordt dan niet intuïtief, maar zuiver automatisch voortgebracht. Hand en arm van het medium worden gevoelloos, terwijl het zijn gewone bewustzijn behoudt. Zóó schreef mevrouw d'Espérance haar talrijke wetenschappelijke artikelen op de séances, waar geleerden van naam aan deelnamen om er getuige van te zijn hoe deze ongeschoolde vrouw nieuwe theorieën wist op te werpen en te verdedigen, als had zij een leven van diepgaande studiën op velerlei gebied achter den rug. Zóó schreef ook Stainton Moses de van zoo hooge levensopvatting getuigende „Spirit Teachings", in 't Nederlandsch vertaald door D. J. Buysman onder den titel van „De geestelijke opvoeder" en uitgegeven door Elise van Calcar. Het medium heeft dan alleen hand en arm aan de schrijvende intelligentie af te staan, maar kan zich overigens met iets anders bezig houden: een gesprek voeren, een krant lezen,

Sluiten