Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

zittingen met mevr. Piper bij en ergerde zich een weinig aan de wijze waarop de mededeelingen gespeld werden, soms zeer verward en onbeteekenend van inhoud. Eenigen tijd later nu stierf deze heer Hart en manifesteerde zich weldra ook door middel van hetzelfde medium, maar aanvankelijk op een zeer verwarde wijze. Dr. Hodgson, die hem gekend had, ontving op zekeren dag de volgende mededeeling: „Wat ter wereld is de reden dat je nooit om mij vraagt? Ik slaap niet. Ik wil je helpen om mijzelven te identificeeren .... Ik ben nu een boel beter."

„Je waart eerst zoo verward," merkte Dr. Hodgson op.

»»Erg, maar ik had er werkelijk geen besef van hoe verward ik was. Het is meer zoo, ik ben meer zoo wanneer ik tracht tot jou te spreken. Ik begrijp nu waarom George zijn woorden voor mij spelde."

Een bevestiging hiervan kreeg ik op een onlangs door mij bijgewoonde zitting, waar een mijner overleden vrienden „doorkwam". Automatisch werd o. a. geschreven: „Ik heb wat te zeggen en kan er niet op komen. Je moet maar wat geduld hebben en ik ook. Het zal zeker gaandeweg beter gaan, zeg

Sluiten