Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

wakker worden met de heldere voorstelling van een levendigen droom, die zich zoo juist heeft afgespeeld en dat wij, ons voornemend dien den volgenden ochtend te vertellen, nog eens punt voor punt nagaan hoe alles zich heeft toegedragen. Als wij dan weer inslapen en des morgens wakker worden, staat het bij wakend bewustzijn gevormde plan om den droom te vertellen ons helder voor den geest, maar den droom zelf kunnen wij ons niet meer herinneren, hoezeer wij er ons ook voor inspannen. De astrale gedachtenbeelden zijn te vluchtig voor een overbrenging in onze sfeer van stof.

In den toestand van den communicator hebben wij dus mede een reden te zoeken voor de onjuistheden, afdwalingen en fouten in zoo menige mededeeling voorkomend.

Nu zijn bij zuiver automatisch schrift de gedachtenstroomen van het medium vrij wel uitgeschakeld. A'laar dit schrift behoort tot de uitzonderingen. Meestal wordt intuïtief automatisch geschreven. Enkele malen ook inductief.

In dat geval gaat het automatisch schrijven gepaard met het zoo ingewikkelde proces van den trance; — ingewikkeld in zijn ver-

Sluiten