Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

af, die wij mogelijk in ons vergaarden ? Wat waardeeren wij anders in den prediker, in den kunstenaar, dan dat zij, onbekommerd om wat de menschen er van zeggen zullen, hun hart openen voor allen zonder onderscheid?

Maar naast deze schuchterheid, zoo verschoonbaar in fijngevoelige naturen, bestaat een andere en — het is te vreezen — meer algemeene reden, waarom wij, menschen, ons verstoppen voor elkaar. Wat wij in onze mars ronddragen, is niet alles van even fijn gehalte. Er is gekramde waar bij en het zilver is lang niet allemaal eerste keuc» Ja, er loopt zelfs Christofle, Alpaca, of hoe dat schijn-zilver meer heeten mag, onder. Maar wij zijn er niet op gesteld, dat iedereen dit weet. Vergunnen wij al aan enkelen, een blik te slaan in ons binnenste, dan toch alleen door die vensters, welke onze eigenliefde gelieft open te zetten. Wie onzer is ongevoelig voor persoonlijke vereering? Wie geheel vrij van de zucht om te behagen? Onze schuchterheid om ons te geven, zóó als wij zijn, is vaak niet veel meer dan verkapte ijdelheid.

Wanneer menschen elkander sympathiek

Sluiten