Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

kelijk zijn: met waardeering van onze goede eigenschappen en met verschooning voor onze tekortkomingen. Wat dit laatste betreft, weten wij eigenlijk te weinig van elkaar hoe vergevensgezind wij zouden zijn, als wij in alle nederigheid en eenvoud wilden erkennen in hoeveel wij te kort schieten. „Belijdt elkander uwe zonden", schreef de apostel Jacobus. Wie het ooit heeft ondervonden, dat een mensch tot hem kwam om in allen ootmoed uit te spreken, wat hem de ziel benauwde, weet hoe de opvolging van dat voorschrift ten goede zou komen aan de naleving van het groote gebod: „Hebt elkander lief."

Maar zelfs als wij er naar streven om vóór alles eerlijk te staan tegenover ons zeiven en waar te zijn voor anderen, ondervinden wij de belemmering van ons te uiten op elk oogenblik. Niet altijd is de goede gelegenheid daar en ook — onze stemmingen wisselen als de drijfwolken aan den hemel, nu eens het zonlicht van ons gemoedsleven onderscheppend, dan weer de gulden stralen vrij en onbelemmerd doorlatend. Doch al beletten de wolken de zon te schijnen, zij kunnen toch niet den nacht doen dalen over

Sluiten