Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL EN BEGEERTE.

het leven geroepen, ons bewustzijn door het verstandelijk oordeel tot klaarheid gebracht, in de ontplooiïng van het zelfbewustzijn zien wij de rede aan het werk, die ons het intuïtief inzicht in ons wezen ontsluiert. Het verstand schift, de rede verbindt. Daarom is de rede de meerdere en staat het verstand in haar dienst.

Met de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, dat zich, geleid door de rede, een levensdoel stelt, komt een ander element in werking, dat, ofschoon zich op gelijksoortige wijze als de begeerte openbarende, toch op onze handelingen een eigen stempel drukt. Wij kennen dit element als: de wil. Wordt begeerte gewekt door van buiten komende aandriften, de wil ontspruit uit innerlijke overwegingen. Hij is geen primaire eigenschap, maar een secundaire, samengesteld uit verstandelijk overleg en redelijk inzicht. Wanneer toch willen wij ? Zoodra verstand en rede ons toestemmend antwoord gegeven hebben op deze twee vragen: „Kan ik?" en „Moet ik?" Dan wordt het wilsbesluit gevestigd als slotsom der overweging.

Om een antwoord op de eerste vraag te geven, verdiept het verstand zich in de

Sluiten