Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

zie een officier en een aantal jonge mannen, allen militairen en waaronder zich één bevindt, die sprekend gelijkt op een zekeren B., een goeden kennis van ons. Jk maak mijn broer hierop attent en ook hij verklaart reeds eerder deze opmerking in zichzelf gemaakt te hebben. Nog eenige oogenblikken onderhouden wij ons; dan is het tijd van vertrek en weg gaat de trein.

„Dezen droom deelde ik ook mede aan mijn bij ons inwonende zuster, en aan de juffrouw beneden ons, vóór we naar het station M. P. gingen. Op den bepaalden tijd waren we met ons vieren — mijn zuster, een vriendin, mijn zoontje van zeven jaar en ik — aan genoemd station. Nogmaals vraag ik aan den chef of de trein uit Harderwijk hier stil houdt, maar weder is het antwoord ontkennend. Ons wordt gewezen langs welke zijde de trein passeert. In spanning luisteren we en turen door den dichten nevel. Eindelijk .... een trein .... langzamer en

langzamer hij staat stil dat is zeker

de trein niet?? Iemand hangt uit het portierraampje en zwaait met zijn arm. Door den zwaren mist kunnen we dezen persoon niet duidelijk onderscheiden. Uit nieuwsgierigheid,

Sluiten