Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

maar ook .... je kon niet weten . .. treden we naderbij en zien tot onze verbazing en blijdschap, dat niemand anders dan mijn broer degene is, die ons wenkte. Natuurlijk een hartelijke ontmoeting en veel werd er nog in die korte oogenblikken gevraagd en verteld. Ik sta vlak voor 't portier; 't komt mij alles zoo bekend voor; al die verschillende gezichten, de geheele omgeving. Eén der mannen gelijkt sprekend op een kennis van ons, een zekeren B., hetwelk ik mijn broer zeg, die het eveneens te voren had opgemerkt. Na een tien minuten ongeveer gaat de trein verder; deze had tengevolge van onveilig signaal, dat gegeven werd even vóór 't oogenblik, dat hij 't station zou voorbij snorren, moeten stoppen, daar een goederentrein uit de Rietlanden hem in den weg kwam.

„Den geheelen dag werd noch door mij noch door mijn zuster over dien droom gesproken, nog minder dus het voorgevallene op het station in verband gebracht met dien droom: wij waren nog te veel onder den indruk, te bedroefd. Des avonds komt mijn man van zijn werk en de eerste woorden zijn: „Nu, je droom is ook mooi uitgekomen." Eerst toen ging ik nadenken en constateerde

Sluiten