Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

gegaan, doch daar weigerde zij beslist, plaats te nemen in het doorgaand rijtuig, tot groote verbazing van den conducteur, die niet begreep, waarom zij het zich opzettelijk zoo moeilijk maakte. Onderweg klom haar angst en te Esschen stapte zij uit en wachtte er den volgenden trein af. Haar angst verliet haar nu en de trein bracht haar zonder eenig ongeval naar Parijs. Bij aankomst aldaar vernam zij, dat de vorige trein nabij St. Quentin met een anderen in botsing was gekomen. Jn het Algemeen Handelsblad van 14 Februari, 1899, staat het ongeval als volgt vermeld: „In het station te St. Quentin zijn twee treinen, die tien minuten achter elkander moesten aankomen, met elkaar in botsing gekomen. De reizigers uit den trein van Brussel, die achterop werd geloopen, kwamen er het ergste af. Twintig gewonden, waaronder geen wiens toestand levensgevaarlijk is, zijn de slachtoffers van het ongeluk." Juist in het laatste rijtuig zou de dochter van den heer N. gezeten hebben, als zij haar reis niet te Esschen had onderbroken. Het is dus niet te zeggen aan welk gevaar zij ontsnapt is, doch met welk een fataliteit zou haar voorgevoel bewaarheid zijn, zoo

Sluiten