Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil en begeerte.

zij er zich niet door had laten leiden! Nu is het niet in vervulling gekomen. Het dreef haar aan tot het nemen vaneen wilsbesluit, waardoor zij zeker de verbazing, zoo niet de spotlust van den treinconducteur zal hebben verwekt. En zij getroostte zich de ongemakken van een onderbroken reis, liever dan de kwade kansen te loopen, welke haar door een onverklaarbaren lichtglimp van de toekomst waren geopenbaard."

Was hier niet anders aanwezig dan een vaag voorgevoel van iets vreeselijks, dat gebeuren ging, menigmaal laat de waarschuwing aan duidelijkheid niets te wenschen over. Zoo zag een bloedverwante van den heer Hope Scot te Abbotsford eens in een droom haar neef, die student was te Edinburg, verdrinken bij een roeitocht op de Forth, die hij met twee vrienden ondernomen leek te hebben '). De droom was zoo levendig, dat zij haar neef bij zich liet komen, die ten slotte op haar herhaald aandringen, de reeds gemaakte afspraak afzegde. Toen gingen zijn beide vrienden samen: de boot sloeg om en zij verdronken. Dat de jonge man

') „Light", Jaarg. I904, bl. 446.

Sluiten