Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een sp1r)tistjsche levensbeschouwing.

met dikke lippen, die wijd uitstaande ooren, net zijn allemaal booze voorteekenen, kenmerken van degeneratie. En bij dezen ongeJukkigen fysieken aanleg, welk een onheilbrengende omgeving! Nooit wordt een vriendelijk woord gehoord, nooit een teedere gedachte gewekt. Van af het oogenblik, dat zij zich bewust geworden zijn van hun omgeving, hebben zij den volwassen mensch leeren kennen, als hun natuurlijken vijand, tegen wiens brute overmacht zij zich slechts kunnen verweeren door list en bedrog. Zij groeien op in de school der leugen. De vrees drijft hen tot lafhartigheid en de onmacht tot haat. Is het wonder, dat zij, volwassen geworden zijnde, een niet te verzadigen wraakzucht in zich voelen woeden tegen mensch en maatschappij, waarvan zij nooit iets goeds hebben ondervonden ?

Stel daartegenover die kinderen, wier geboorte met verlangen is tegemoet gezien, die van jongsaf bewaakt zijn met teedere zorg en opgroeien in een atmosfeer van liefde. Alles wat strekken kan om hun verstandelijke en zedelijke ontwikkeling te bevorderen, wordt hun bijgebracht en angstvallig worden al die invloeden geweerd, welke slechte ge-

Sluiten