Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

beslissend in de vestiging van het wilsbesluit.

Maar wij weten het: er is een hemelsbreed onderscheid tusschen willen en doen. Telkens weer lokt begeerte ons af van den weg, die voert naar het levensdoel en wij kunnen het spoor zoo bijster worden, dat de wil onmachtig is den weg terug te vinden. Dan blijft een innerlijke onvrede heerschen in ons, omdat wij niet leven overeenkomstig de heiligste inzichten van ons zelfbewustzijn. Wij veroordeelen onze afdwalingen als kwaad.

Al dadelijk volgt hieruit, dat wat kwaad is voor den eenen mensch, het nog volstrekt niet behoeft te zijn voor den anderen, leder beoordeelt zichzelven naar eigen inzicht, en dit staat slechts open in de richting van het zelfgekozen levensdoel. Wat zullen wij ieder voor ons goed noemen, wat kwaad ?

Goed is al wat ons nader brengt tot ons levensdoel; kwaad al wat ons daarvan verwijdert.

Het spreekt wel van zelf, dat deze streng persoonlijke opvatting van goed en kwaad slechts in verwijderd verband staat met de door een algemeen geldig verklaarde moraal daaraan gehechte begrippen. Onze opvoeding heeft ons met deze begrippen vertrouwd

Sluiten