Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

meten naar wat „men" goed of kwaad vindt, toch kan de algemeen gangbare moraal ons wel behulpzaam zijn in een bestrijding van het kwaad. Te weten, dat de groote massa een door ons gehuldigd beginsel verafschuwt of een door ons verrichte handeling misdadig noemt, dwingt ons tot ons zeiven in te keeren, opdat wij te weten komen wie naar innige overtuiging gelijk heeft. Zulk een inkeer kan leiden tot een vruchtbare herziening van ons zeiven, maar nooit anders dan wanneer wij de publieke opinie ten slotte tot de onze maken. Er moet iets in ons zijn, dat weerklank geeft op de van buiten aangevoerde motieven. Wij moeten ze overnemen en tot ons eigendom maken, willen zij van wezenlijke beteekenis zijn voor onze ontwikkeling. Maar zoo hebben wij de bevrijding van het kwaad slechts te verwachten van een verdieping van ons zelfbewustzijn.

De uitwerking daarvan kan zijn tweeërlei: óf wij gaan inzien, dat het gestelde levensdoel zelf gewijzigd moet worden, óf onze oordeelvelling over de ter bereiking van het vastgehouden levensdoel aangewende middelen wordt een andere. In beide gevallen wijzigt zich de door ons getrokken grens tusschen

Sluiten