Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOED EN KWAAD.

vereenigingen bij hem aan en wisten hem voor zich te winnen. Zijn werkkracht en arbeidslust waren onvermoeid en algemeen ervoer men, dat waar hij toetrad, het vereenigingsleven tot bloei kwam. Groot was dan ook de waardeering, die men hem allerwegen toedroeg. Maar liefhebberijen kosten tijd. Zoo bleef er ten slotte voor het gezinsleven maar een enkel uurtje nu en dan over. Dit kon hem wel eens verdrieten, maar hij had nu eenmaal allerlei verplichtingen op zich genomen en daar zijn arbeid vruchten afwierp, werd hij er zóó door geboeid, dar hij van het eene tot het andere kwam en het eindelijk als een uitkomst beschouwde, dat hij een andere betrekking kreeg, waardoor hij moest verhuizen en zich op ongezochte wijze kon losmaken van zijn vrijwillige plichten.

Hij verheugde zich zeer daarop, want hij hield veel van de zijnen en het was een blij vooruitzicht, dat hij zich nu meer aan zijn gezin zou kunnen geven. Hij zou er wel voor waken, in de nieuwe omgeving niet weer allerlei bijbaantjes te gaan bekleeden. Het leven vergunde hem echter niet, deze goede voornemens ten uitvoer te brengen. Kort na zijn verhuizing stierf hij.

Sluiten