Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOED EN KWAAD.

doende en pieker er voortdurend over. Kon ik weer van voren af aan beginnen, dan deed ik veel dingen anders."

„Geloof je niet, dat alle menschen er zoo over denken?" vroeg ik.

„Ja misschien wel," werd verder automatisch geschreven, „maar of anderen in hetzelfde geval verkeeren, daarmee ben ik niet geholpen. Ik zal dit met mezelf moeten uitvechten, denk ik "

Bij latere gelegenheden kwam hij telkens weer op deze dingen terug. Blijkbaar tobde hij er over en het was hem een groote troost te weten, dat de zuiverheid zijner motieven hem vrijpleitte van elke schuld. Op welk een echt menschelijke wijze zet zich ons leven voort in de astrale sfeer! Geen les, ons hier te leeren gegeven, laat na haar vruchten te dragen. Wel maaien wij, wat wij zaaiden!

Ons zelfbewustzijn eenmaal naar beste weten een antwoord gevonden hebbende op de grootste der drie levensvragen: „Welke beteekenis hebben wij te hechten aan ons leven hier op aarde?" verliest het daarmee gestelde levensdoel nimmer uit het oog. Bij al wat wij bedrijven is het waakzaam over ons. Het velt zijn oordeel onverbiddelijk, en spreekt tot

Sluiten