Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

ons met een innerlijke stem, keurt goed. breekt af, al naarmate ons denken en doen in harmonie is met ons streven. Het klopt aan de wanden van ons hart tot het schaamrood ons de wangen kleurt. Het is even ongevoelig voor beleediging als voor loftuiting en mogen wij zijn gezag al een tijdlang kunnen onderdrukken, nimmer kunnen wij ons geheel onttrekken aan zijn souvereiniteit. Het laat ons niet met rust en gunt ons den innerlijken vrede niet, tenzij wij ons onderwerpen. Zoo leeft de zelfbewuste mensch onder de heerschappij van zijn geweten.

Zoodra ons geweten ons verontrust, wekt het in ons een besef van zonde. Wij zijn ons dan bewust kwaad te doen, tekort te doen aan onze levensidealen. Wij voelen ons geestelijk evenwicht verstoord, onzen innerlijken vrede verbroken. En rekenschap leggend aan ons hooger-ik, ontleden wij ons zeiven, overwegen wij terugblikkend de motieven, welke ons hebben gedreven, en de omstandigheden waardoor wij werden verblind en het vonnis vellend, geraken wij in een toestand van berouw. Dan komen wij tot inzicht van het verkeerde van ons gedrag. Een tijdlang zullen gevoelens van neer-

Sluiten