Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

tekortkomingen werken op ons als machtige prikkels tot ontwikkeling. Naar de wijze waarop wij daarop reageeren, drijven zij ons nader tot ons levensdoel of trekken ons er van af. Maar in de stem van ons geweten hebben wij een onfeilbaren raadsman. Zoo wij slechts daarnaar luisteren, kunnen wij gerust zijn. Zoo niet, dan hebben wij onvermijdelijk het proces van zondebesef, berouw en verlossing te ondergaan en dit zal zich herhalen, tot wij in alles de stem van ons geweten volgen, d. i. geheel leven overeenkomstig de zuiverste openbaringen van ons zelfbewustzijn.

Zoolang dit zelfbewustzijn nog niet ontwaakt is, kan er geen sprake zijn van eenig verantwoordelijkheidsbesef, dus niet van goed of kwaad. Wie zal het kind toerekenen wat het in zijn argeloosheid bedrijft? Het moet nog de eerste schrede zetten op den langen lijdensweg, dien het heeft te gaan om te ontwikkelen tot een zelfbewust wezen. Wel ver ligt het einde van dien weg. Waar voert hij heen? De eene mijlpaal na de andere trekken wij voorbij en al zeggen deze merkteekenen ons, dat wij al nader gekomen zijn tot ons levensdoel, bereikt hebben wij het nog niet.

Sluiten