Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

In het Heilige der Heiligen, dat ieder onzer ook de meest verdorvene — in zich omdraagt, zijn wij volmaakt.

Tot deze overtuiging gekomen, gaat thans een licht op over het geheele proces van onze zelfbewustwording. Wat is het anders, dan de worsteling van het volmaakte in ons met de beklemmende omwindselen van ons onvolmaakt bestaan? Zoo kan dus de bedoeling van het leven hier op aarde geen andere zijn dan deze: dat de transcendent volmaakte mensch zich empirisch openbaart.

Eerst wanneer ons fenomenaal bestaan geheel in overeenstemming gebracht is met onze inwezenlijke zelfheid, zal algeheele zielevrede ons deel zijn. Dan zal onze aanleg tot volmaaktheid zich in vollen luister hebben ontplooid. Onze kennis zal alomvattend, onze liefde oneindig zijn. Wel diep en innig voelen wij nu onze verwantschap met den Allerhoogste. In het minste Zijner schepselen vinden wij een deel van Zijn wezen terug. Zóó is het mogelijk, eens te voldoen aan onze roeping. Thans verstaan wij de uitvoerbaarheid van het gebod: „Weest dan volmaakt, gelijk uw Vader in de Hemelen volmaakt is." Bewust van de goddelijke kern

Sluiten