Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Jing verontrust hem, geen zonde is hem vreemd. ZichzeJven volkomen kennende, voelt hij zich verwant aan al zijn medemenschen. Een onuitputtelijk mededoogen vervult hem. Maar zijn innerlijke vrede wordt nimmer verstoord. Vrij van begeerte zijnde, is hij onaandoenlijk voor den schijn der dingen. Zoo kan het kwade, dat de menschen bedrijven, hem niet deren en het goede, dat zij doen,' laat hem onbewogen. Hij is één met hen naar afkomst en bestemming en is rustig in de wetenschap, dat eens allen door zelfbevrijding zullen opklimmen tot volmaaktheid.

Wel ver zijn wij nog verwijderd van dit hoogtepunt van ons leven. Maar toch: in ons binnenste hebben wij een weerschijn gezien van het heldere licht, dat daarvan afstraalt. En de echo van den roep ter volmaking is gehoord.

V.

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

Zal het door zelfontleding ontdekte levensdoel voor ons niet zijn een onwezenlijke hersenschim, maar een bereikbaar ideaal, dan

Sluiten