Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

gemakkelijk. Naast materieele zorgen, die wij te dragen hebben, moeten wij een moreelen strijd voeren, die onze gemoedsrust soms heftig verstoort. Het leek zulk een vredig vooruitzicht, aan dien strijd eens een eind gemaakt te weten, alle moeiten en zorgen van ons afgenomen te denken en een toestand van zoete rust in te gaan. Wel hebben wij op aarde onze perioden van geluk gekend, maar bestendig is dat geluk niet geweest. Toch is de hoop van ieder mensch gericht op het bereiken van een toestand van ongestoord geluk. Eéns zullen wij hem kennen, dien toestand van volmaakte harmonie, van onverstoorbaren inwendigen vrede, ééns, als ons weten zich ontwikkeld zal hebben tot alwetendheid, als onze sympathieën, uitgegroeid zullen zijn tot een allen omvattende liefde. Maar niet nu reeds, ook niet door te sterven, want het sterven verplaatst ons wel in een andere sfeer, maar maakt onszelven niet anders. Al verliezen wij onze uiterlijke persoonlijkheid, wij behouden onze individualiteit. Wij weten ons in de astrale sfeer identiek met onze persoonsverschijning op aarde. Ofschoon naar uiterlijk voorkomen twee geheel verschillende wezens, is de aardsche mensch inwezenlijk één

Sluiten