Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

oogenblik van ons sterven, en deze gebeurtenis alleen brengt er ons evenmin.

Bovendien wordt geen leven afgesloten, dat algeheele voldoening schonk aan hem, die het doorleefde. Met diepen eerbied zien wij op naar de groote denkers der eeuwen. Zij zijn onze geestelijke voorloopers. Hun voetstappen drukkende, zijn wij ons eerst recht bewust, hoeveel inspanning het hun gekost moet hebben, ze te zetten. Maar toch, die inspanning was hun weldadig. Zij hebben den arbeid liefgehad. Maar geen hunner heeft ooit verklaard, gekomen te zijn aan het einde der zelfgekozen taak. Altijd weer hebben zich nieuwe wegen geopend vóór hun voortschrijdenden voet en steeds wijdere verschieten zijn opgedoemd voor hun verklaard gezicht. Hoe meer hun rijpend zelfbewustzijn wist te omvatten, des te meer zijn zij zich bewust geworden van hun onwetendheid. De ware wijze is in waarheid nederig,

Den zoekenden denker moet het echter een verblijdend vooruitzicht zijn te weten, dat al bereikt hij hier op aarde niet het hoogtepunt van geestelijke ontwikkeling, waarvan hem zijn intuïtie droomen laat, hij toch, zij het dan in andere sferen, ge-

<4

Sluiten