Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

ring, maar haar voltrokken weten aan zijn geheele zeJf?

Gelukkig stoort de werkelijkheid zich niet aan onze kortzichtige wenschen. Onze overledenen slapen niet, maar zijn klaar wakker. Het proces der volmaaktwording is nog niet aan hen voltrokken. En de volmaaktheid wordt niet slapende hun deel, maar moeten zij, krachtens hun natuurlijken aanleg, zelfbewust en door eigen inspanning bereiken. Zij zijn geen begenadigde bedelaars, geen gunstelingen noch verschoppelingen van een wispelturige godheid, maar weltoegeruste arbeiders, allen strevend naar éénzelfde levensdoel: dat der volmaking.

Ons sterven is onze astrale geboorte. Maar er is een groot onderscheid tusschen de wijze waarop het leven zich inzet in de astrale sfeer en onze eerste levensjaren hier op aarde. \^ant daarginds zijn de bladen van het verleden reeds beschreven, terwijl wij hier een nieuw deel van onze levensgeschiedenis beginnen te schrijven op een schoon vel. Het leven in de astrale sfeer is als het vervolg op een feuilleton: een stuk van het verhaal is bekend; misschien kan al eenigszins vermoed worden hoe de ont-

Sluiten