Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

eens ontwakend in een sfeer, waar deze dingen niet meer mogelijk zijn, zullen wij eerst recht leeren verstaan hoezeer wij onzen geestelijken groei daardoor hebben geschaad.

Naarmate onze begeerten meer vat op ons hebben gehad, zullen wij het gemis van de gelegenheid om er aan te voldoen te sterker gevoelen. Het is waar, dat het levensonderhoud in de astrale sfeer geen kwellende behoeften schijnt te scheppen. Naar wat ons van gene zijde wordt medegedeeld, wordt door een eenvoudig proces van assimilatie in de stofwisseling voorzien; — een proces, dat van de astrale wezens niet meer inspanning vordert, dan de ademhaling vergt van menschen van vleesch en bloed. Van voortplanting der astralen onderling is ons nooit iets ter oore gekomen; de astrale sfeer wordt bevolkt van uit de aarde. Honger en dorst, klimaat en geslachtsdrift drijven dus met hun zweepslagen de astralen niet aan tot aktiviteit. Maar de herinnering aan het genot, gepaard geweest met de voldoening aan deze aardsche behoeften, is niet verdwenen. Integendeel, zij kan zoo levendig zijn, dat de astralen hunkeren naar een herhaling van de zoo welbekende streelingen, die nog natrillen in hun

Sluiten