Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

schenkomst leeren kennen. Zij is proefondervindelijk aangetoond te bestaan tusschen nog in hun stoflichaam levende menschen en ook tusschen hen en astralen. Wij mogen stellig aannemen, dat zij ook bestaat tusschen astralen onderling. Welnu, waar gedachtenwisseling bestaat, is ook verdere ontwikkeling mogelijk. Want al zouden wij den in ons opgetasten gedachtenvoorraad kunnen uitwerken en zoodoende nog een tijdlang onze geestelijke ontwikkeling bestendigen, indien zich daaraan ten laatste geen indrukken van buiten kunnen toevoegen, raakt ons gedachtenleven uitgeput. Waarneming van onze omgeving en verkeer met anderen, ziedaar twee onmisbare factoren voor geestelijke evolutie. Beide zijn voorhanden in de astrale sfeer.

Hoe de omgeving zich aan den bewoner van de astrale sfeer voordoet, schijnt ons niet gemakkelijk duidelijk te maken te zijn. Wij hebben niets, dat er mee te vergelijken is en alleen de beweeglijkheid van onze droombeelden — die trouwens in het astraalgebied opgebouwd worden — moet er eenigszins op gelijken. Toch willen wij er wel een, al is het dan maar benaderende, voorstelling van

Sluiten