Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

zien wij het niet alleen voor onze oogen gebeuren, maar het menschelijk vernuft, zich niet bekommerend om de oorzaak dezer werkingen, heeft ze gemaakt tot een onmisbaar iets in onze samenleving.

Waar wij zoo in het duister rondtasten omtrent aard en wezen der blinde natuurkrachten, is het niet te verwonderen, dat de verschijnselen van het leven ons nog veel grooter raadselen voorleggen. Het geheele levensproces is één groot mysterie. Tal van stoffen, noodig voor de instandhouding van het lichaam, moeten dagelijks worden aangevoerd om het leven te bestendigen — één grein vergift is in staat datzelfde leven te verwoesten. Hoe? Wij kunnen nagaan wèt er met het lichaam gebeurd is, maar waarom juist die stof zulke geweldige stoornissen in bloed en weefsels teweegbracht, welke geheime krachten zich daarbij hebben ontwikkeld, dat weten wij niet. Onze geneeskunde is niet anders dan giskunde: de ervaring heeft geleerd, hoe sommige stoornissen in het levensproces weggenomen kunnen worden, maar waarom en waardoor de aangewende geneesmiddelen die heelende en herstellende kracht uitoefenen is niet bekend.

Sluiten