Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

Kortom: wij bevinden ons op deze aarde in de sfeer der gevolgen. Wij nemen de werking der krachten op de stof waar, maar de krachten zeiven kennen wij niet.

Indien nu deze aarde, die wij van kindsbeen af kennen en die van geslacht op geslacht een onderwerp van studie heeft uitgemaakt, nog zooveel raadselachtigs biedt, is het dan wonder, dat in de aan haar grenzende levenssfeer toestanden bestaan, die geheel boven ons voorstellingsvermogen gaan? Het laat zich toch denken, dat zich ginds levensomstandigheden voordoen, die ons niet beschreven, ja zelfs niet bij benadering aangeduid kunnen worden, omdat zij niet vergelijkbaar zijn met eenig verschijnsel op onze aarde. Onze taal zou geen termen bevatten om ze aan te duiden.

Zullen wij ons dan maar vergenoegen met de simpele wetenschap dit er een leven op dit aardsche leven volgt? Moeten wij dan op dit punt die echt menschelijke begeerte om, al is het dan ook maar bij benadering, te weten hoe dat leven ongeveer zijn zal, onderdrukken ? Voegt het ons niet, den bewoners van de geestensfeer naar hun doen en Jaten te vragen, opdat wij ons voordeel kunnen doen met hun ervaringen? Is het

'5

Sluiten