Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

eigenlijk niet van het grootste belang voor ons om er iets van te weten? Wij allen zullen toch eens tot die astrale sfeer ingaan. Hoe zouden wij over Nansen geoordeeld hebben, als hij geen studie gemaakt had van zijn voorgangers ?

Een reiziger naar verre gewesten doet goed met zich zooveel mogelijk op de hoogte te stellen van het land, dat hij gaat bezoeken. Niet alleen kan hij zich dan voorbereiden op de moeilijkheden, die hem wachten, maar hij kan zich hoeden voor te hoog gespannen verwachtingen. Aan wie zullen wij beter inlichtingen kunnen vragen omtrent dat astrale land, waarheen wij allen reizen, dan aan de bewoners zelven? Wat zij ons vertellen heeft natuurlijk slechts betrekkelijke waarde, want de mededeelingen zijn uit den aard der zaak gekleurd door de persoonlijke inzichten en ervaringen van hem, die ze geeft. Maar indien iemand getoond heeft ons vertrouwen te verdienen ten aanzien van die zaken, welke wij konden contróleeren, zullen wij hem dan dat vertrouwen ontzeggen zoodra de mogelijkheid tot het uitoefenen dier contróle ontbreekt?

Zoo iemand nu is „Tiën", de geleigeest van het medium J. J. Morse. Wanneer de heer

Sluiten