Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

Veronderstel dat een gebouw door brand vernield wordt. Geen atoom van eenig element, dat voor zijn samenstelling gediend heeft, zou verloren zijn: het geheel zou in de atmosfeer bewaard blijven. Doch veronderstel nu, dat de mogelijkheid ontdekt werd om deze materialen weer aan de lucht te onttrekken en ze weder gestalte en vorm te geven. Voor den huidigen mensch zou dat wonderbaarlijk zijn, want hij zou het proces, waardoor zoo iets tot stand kwam, niet kennen. Toch zou zulk een proces wel ontdekt kunnen worden. Het resultaat zou bereikt worden door de eenige kracht die iets vermag: de kracht van den menschelijken wil. Wil, bewustzijn en bekwaamheid zijn de machten waardoor alle dingen uitvoerbaar worden.

„Wat zijn eigen tehuis betreft, daar alle bizonderheden van te vertellen, lijkt een weinig ongepast en niet in overeenstemming met die terughoudendheid, waarmede persoonlijke dingen steeds behooren te worden behandeld. Laat het voldoende zijn te zeggen, dat het geleidelijk tot stand kwam. Slechts een klein gedeelte bestond er van, toen zijn bewoner tot het geestelijk leven inging, maar

Sluiten