Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

bestaan bestendigd wordt, gaat onze bevatting te boven. Ons leven in en door de stof heeft niets, wat daarmede te vergelijken is. Onze gedachten komen ons zoo vluchtig, zoo vergankelijk voor. Maar wat maakt één raadsel méér uit bij de vele onopgeloste vraagstukken, te midden waarvan wij leven?

Het valt ons niet gemakkelijk ons een denkbeeld te vormen van een zoo kneedbare stof als waarvan ons astraal lichaam is opgebouwd. Zoolang dit aan het stoflichaam verbonden is, vertoont het de getrouwe copie daarvan. Maar door het stervensproces eenmaal daarvan losgemaakt, schijnt het, naarmate de herinnering aan het aardleven verflauwt, de oude omtrekken te verliezen en een lichtgevende, nevelachtige massa te vormen. Deze massa staat geheel onder de heerschappij van de in haar wonende gedachten, en reageert daar onmiddellijk op, zoodat niet alleen gevoelens en aandoeningen zich openbaren in daarmee overeenstemmende vormveranderingen, maar het krachtig terugdenken aan het afgelegde stoflichaam kan zelfs het astrale evenbeeld daarvan weer doen ontstaan. Zóó heeft herkenning plaats bij het weder ontmoeten van astrale wezens, aan wie men door

Sluiten