Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

hoogstens eenige loomheid verwekken bij sensitieve personen en zich overigens niet anders openbaren, dan door de onrustige schommelingen van de magneetnaald. De huizen der steden zouden wij niet zien, maar de telefoondraden, nu ter nauwernood opgemerkt, zouden zich als een net van vurige kabels voordoen. De boomen des velds, voor ons dan in den regel onzichtbaar, zouden bij vrieskoude of op heete zomerdagen gehuld zijn in teedere lichtglanzen, als de droge winden, strijkend langs takken en bladeren, ze laadden met electriciteit. En welke zonderlinge verschijnselen zouden waar te nemen zijn bij de menschen, die nu in grijze gelijkvormigheid de straten doorkruisen. Elke spierbeweging zou zich in lichtscheuten verraden. Als kwijnende nachtpitjes zouden de gedachtearme hoofden der groote menigte rondwaren, nu en dan flauwtjes een vonkje spetterend als het dommelend bewustzijn even wordt opgeschrikt. Daartusschen zouden de hoofden der denkenden zich bewegen als gloeiende vuurbollen. Vlammen zouden laaien uit de harten der door passies bewogenen en begeerten van allerlei aard zouden wij als vurige slangen zien kronkelen over de menschen-

Sluiten