Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

wilsinspanning, en zij dus oplossen, zoodra deze verflauwt of tegengewerkt wordt. De stof, voor den opbouw dier vormen vereischt, schijnt ontleend te worden aan de aanzittenden, in het bizonder aan het medium. ') Maar hoe het proces der materialisatie zich nu eigenlijk inzet en afspeelt is ons een volslagen raadsel, welks oplossing ons van uit de astrale sfeer niet duidelijk te maken is.

Doch ook op andere wijze geven de astrale

') Op een zitting, waar miss Fairlamb het medium was, werd zij in een hangmat genaaid en zoodanig opgehangen, dat een buiten het kabinet geplaatste veerbalans haar gewicht aanwees, zoodat alle aanwezigen de gewichtsveranderingen konden zien. Kort na aanvang der zitting werd een geleidelijke afname van het gewicht geconstateerd, tot zich een gematerialiseerde gestalte buiten het kabinet vertoonde, die in den kring der aanwezigen rondging. De veerbalans wees toen een gewicht van 60 pond aan : de helft van het normaalgewicht van het medium. Tijdens het proces der dematerialisatie steeg het gewicht weder en op het eind der zitting had het medium tusschen 3 en 4 pond aan gewicht verloren. (Psychische Studiën, 1881, bl. 5».) Zie ook: ,,Ein seltsames und belehrendes Phanomen im Gebiete der Materialisation" von Alexander N. Aksakow, verschenen bij Oswald Mutze te Leipzig.

16

Sluiten