Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Maar wij, menschen, levend in een driedimensionale ruimte, kunnen wel een voorwerp V, binnen den driehoek ABC gelegen, naar de daarbuiten zich uitstrekkende vlakte overbrengen, zonder één der zijden te verbreken. Wij hebben dan niets anders te doen, dan het voorwerp in de richting der derde dimensie te verplaatsen, het over een der zijden heen te tillen en buiten den driehoek weer neer te leggen. Deze, voor zijn twee-dimensionalen inwoner in alle hem bekende richtingen afgesloten, is voor ons open. Maar voor hem zou het verdwijnen van dat voorwerp uit den driehoek, zonder dat een der zijden ook maar de geringste breuk vertoonde, een onoplosbaar raadsel zijn.

Nu kunnen wij ons geen vier-dimensionaal wezen voorstellen, maar wij kunnen ons wel degelijk een vier-dimensionale ruimte denken '). Een zoo geschapen wezen zou wel een voorwerp in onze kamer kunnen brengen, zonder daarvoor een deur of een venster te moeten openen, of een pen uit een doosje

l) Lezenswaardig is hierover: „The Fourth Dimension, door C. Howard Hinton (London, Swan Sonnenschein & Co. >904).

Sluiten