Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijke evolutie.

nemen, zonder het deksel op te lichten. Het heeft dan niet anders te doen, dan die voorwerpen in de richting der — ons onbekende — vierde dimensie te verplaatsen, ze over de begrenzende wanden heen te tillen en weer daarbuiten neer te leggen. De kamer, voor den drie-dimensionalen bewoner in alle hem bekende richtingen afgesloten, is open voor elk vier-dimensionaal wezen. Maar voor ons is het apport in een gesloten kamer of het nemen van een voorwerp uit een gesloten doosje zonder dit te openen, een onoplosbaar raadsel.

Mag nu uit deze verklaring van zulke verschijnselen, zoo herhaaldelijk en deugdelijk geconstateerd, afgeleid worden, dat de astrale sfeer vier afmetingen heeft en de haar bewonende wezens dienovereenkomstig zijn gebouwd? Geenszins: al geeft een theorie een verklaring van zekere feiten, dan is daarmede haar juistheid nog niet bewezen.

Toen Nansen uit de ter Zuidwestkust van Groenland gevonden wrakstukken van de „Jeannette", drie jaren nadat het schip ten Noorden van de Nieuw-Siberische eilanden was vergaan, afleidde dat een ijsschol die stukken via de Noordpool had overge-

Sluiten