Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

werpen, welke aan het proces onderworpen zijn geweest, doet veronderstellen dat die hulpmiddelen daaraan niet vreemd zijn. Het behoud van den oorspronkelijken vorm moet toe te schrijven zijn aan het vermogen om de astrale verdubbeling van het vervluchtigde voorwerp des ondanks in stand te houden. Bij condensatie zouden de stofdeeltjes zich dan weer samenvoegen geheel overeenkomstig den bewaarden astralen vorm, als werden zij daarin gegoten. Al blijft met deze verklaring de modus-operandi ons een diep geheim, toch mag het aannemelijk heeten, dat in occulte verschijnselen ook occulte krachten werken, die ons echter uit den aard van hun wezen wel verborgen moeten blijven.

Zoowel de theorie der vierde dimensie als die der vervluchtiging van de stof kunnen ter verklaring van de onderhavige verschijnselen strekken. Voorshands schijnt laatstgenoemde wel de meest aannemelijke. Het is hiermede als met de verschillende hypothesen, opgeworpen ter verklaring van de verschijnselen van het licht. Na de emissietheorie van Newton en de undulatie-theorie van Huygens, schijnt nu de electro-magnetische theorie van Maxwell ons de meest

Sluiten